Biz barada

Biz barada

Syýahatçylyk kärhanasy

Biziň syýahatçylyk gullugymyz müşderilerimiz üçin dürli görnüşli gezelençleri hödürleýär. Biziň edaramyz size şäher gezelençlerini, deňizýaka dynç alyşlaryny, medeni syýahatlary, gyzykly başdan geçirmeleri, şäher gezelençleri we hat-da daşary ýurt gezelençlerini hem hödürläp biler. Şäher gezelençleri taryhy gözel ýerleri, muzeýleri we binagärlik ýadygärliklerini hem öz içine alýar. Deňiz dynç alşyndaky syýahatlary, meşhur şypahanalary, ajaýyp çägeli kenarlary we arassa deňiz kenaryndaky dynç alyşlary özünde jemleýär. Medeni syýahat ýerli muzeýlere, galereýalara we teatrlara baryp görmegi, şeýle hem ýerli ilatyň däp-dessurlaryny öwrenmegi öz içine alýar. Başdan geçirmeler, gezelenç, welosiped sürmek we suw sporty ýaly açyk çäreleri hödürleýär. Şäher gezelençleri şäheri, onuň gymmatlyklaryny we gyzykly ýerlerini has gowy tanamaga kömek eder. Ähli gezelençler, ýokary derejeli hünärmenlermiz tarapyndan gurnalýar we ýol, ýaşaýyş we iýmit üpjünçiligini öz içine alýar. Müşderilerimiz üçin amatly we gyzykly syýahaty kepillendirýäris